Menu
straat-met-moderne-huizen-in-een-buitenwijk

Klachtenprocedure

Niets is leuker en geeft ons meer voldoening dan een goede samenwerking met u als klant. Informeren, adviseren en besluiten nemen, lopen dan soepel in elkaar over en dat leidt tot tevredenheid aan beide kanten. Tegelijkertijd weten wij ook dat dit niet altijd lukt. Er kan om verschillende redenen een gevoel van ontevredenheid ontstaan die een goede samenwerking in de weg staat.

Bent u om één of andere reden ontevreden, laat het ons weten! We kunnen dan proberen het zo goed mogelijk op te lossen.

Uw opmerking of klacht

U kunt uw opmerkingen of klachten mondeling of schriftelijk richten aan:

Hypotheek Advies Noord
Klinckemaburen 7
9801CC Zuidhorn
06 11384860
050 3 052 952
info@hypotheekadviesnood.nl

U ontvangt in ieder geval binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging thuis, waarin ook wordt uitgelegd wat de verdere procedure is.

Onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Gelukkig zijn we in staat de meeste klachten of opmerkingen naar volle tevredenheid op te lossen. Maar er zijn toch situaties waar we er niet uitkomen. Blijft uw klacht bestaan dan is er het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,in het kort Kifid. Dit instituut is een erkende en onafhankelijke instelling. Hier kunt u uw klacht laten toetsen. De termijn, waarbinnen u uw klacht bij dit klachteninstituut kunt indienen is drie maanden nadat wij onze beslissing schriftelijk aan u kenbaar hebben gemaakt. Uiteraard staat het u ook vrij uw klacht aan de Burgerlijke rechter voor te leggen.

page2image48287872page2image48293248

Informatie over Klachteninstituuut Financiële Dienstverlening (Kifid) Het aansluitnummer, waaronder ons kantoor bij Kifid bekend is
Ons AFM-vergunningnummer

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( KIFID) Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 0900 – 3552248

E-mail : info@kifid.nl : www.kifid.nl : 300.010888 : 12016059